Registr smluv: kdo může napadnout neplatnost smlouvy?

Zákon o registru smluv ukládá veřejným institucím zveřejňovat většinu svých smluv na internetu. Smlouva, která by podle zákona o registru smluv měla být zveřejněna, a přitom není, bude od 1. července 2017 považována za neplatnou od samého počátku, jako by nikdy nevznikla. Kdo je však oprávněným žalobcem? Může kdokoliv z veřejnosti iniciovat zrušení nezveřejněné nebo špatně zveřejněné smlouvy? 

Paralela: uveřejnění záměru nakládat s majetkem obce 

Zákon o registru smluv na tuto otázku odpověď nedává, je proto nutné nahlédnout do podobné legislativy a odhadnout, jak soudy budou rozhodovat, podle ní. Nabízí se paralela se zákonem o obcích. Ten ukládá obcím uveřejňovat například plánovaný prodej obecních nemovitostí. Bez předchozího uveřejnění záměru je prodej neplatný. Jedná se tedy o podobný princip jako u zákona o registru smluv. 

V případě zákona o obcích však neplatnost právního jednání nemůže tzv. určovací žalobou napadnout kdokoliv, ale pouze osoba, jíž se věc přímo týká - například vlastník sousedícího pozemku, který měl o koupi nemovitosti zájem, ale o prodeji se nedozvěděl, nebo neúspěšný účastník nabídkového řízení o prodeji.

Na základě paralely se zákonem o obcích tedy nelze odvodit právo široké veřejnosti napadnout neplatnost libovolné nezveřejněné nebo chybně zveřejněné smlouvy v registru smluv. Lze však podat podnět k instituci, která toto právo má: ke státnímu zastupitelství. 

Podnět ke státnímu zastupitelství 

Státní zastupitelství má právo podat návrh k soudnímu řízení mimo jiné ve zmíněném případě prodeje obecní nemovitosti a obecně v případech, kdy při uzavírání smlouvy ve veřejném zájmu nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků. Státní zastupitelství může konat z vlastního podnětu či na základě podnětu veřejnosti. 

Předmětem zákona o registru smluv je transparentní nakládání s financemi z veřejných rozpočtů, lze tedy předpokládat, že se jedná o veřejný zájem a že státní zastupitelství by v případě podnětu ze strany veřejnosti napadlo nedodržení ZRS a pokusilo se vynutit nápravu. Veřejnosti proto lze doporučit, aby se při odhalení porušení zákona o registru smluv obrátila na státní zastupitelství

Podrobnou odpověď včetně odkazů na judikaturu jsme publikovali na webu Právní prostor.

Jste-li na pochybách, konzultujte zveřejnění smlouvy s námi. Poradíme vám, které smlouvy zveřejňovat a jak, včetně smluv s opakujícím se plněním, bezúplatných smluv a dalších složitějších případů. Projdeme s vámi vaše obvyklé postupy uzavírání smluv, identifikujeme riziková místa a navrhneme řešení. 

Jak vám můžeme usnadnit používání registru smluv

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.