Analýza k Bečvě: Navrhli jsme legislativní změny pro efektivní zvládání havárií na vodách a řešení následků

V souvislosti s havárií na řece Bečvě, ke které došlo v září loňského roku, sestavila místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová expertní skupinu, jejímž úkolem bylo na podkladě dostupných informací o havárii na řece Bečvě analyzovat stávající způsob zvládání podobných havárií a navrhnout řešení ke zlepšení. Výsledky práce expertní skupiny dnes místopředsedkyně Senátu představila spolu s advokátkou Lenkou Hlaváčovou z Frank Bold Advokáti.

Odborníci se zaměřili především na nedostatky vyšetřování havárie a na to, jak jim do budoucna předejít prostřednictvím úpravy legislativy. Odhalili přitom slabiny v prevenci i zvládání podobných mimořádných událostí na vodách. V návaznosti na toto zjištění zpracovala skupina návrh legislativních změn, které by měly nedostatky napravit. Změny se týkají především jasnějšího stanovení kompetencí a povinností státních orgánů, informování veřejnosti i orgánů navzájem a náhrad škod osobám pomáhajícím se zneškodňováním havárie.


Advokátka Lenka Hlaváčová (Frank Bold) a místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová představily analýzu zvládání havárií na vodách. Zdroj: Senát ČR

Základním nedostatkem je podle analýzy komplikovanost aktuální právní úpravy. “V konkrétním případě havárie na Bečvě zavládla nejistota ohledně rozdělení kompetencí při jejím řešení. To sice právní úprava z větší části obsahuje, ale jedná se o velmi složitý konstrukt, který v praxi činí orgánům podílejícím se na řešení havárie potíže. Navrhujeme proto takové změny, které by tyto náležitosti vyjasnily,” uvádí Lenka Hlaváčová z Frank Bold Advokáti.

Celou tiskovou zprávu najdete zde.

Jsme experti na právo životního prostředí

Věnujeme se mu přes 20 let. Jsme pravou rukou samospráv, spolků a všech, kteří aktivně brání životní prostředí.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.