Výstavbu bez negativního vlivu na okolí umožní modelace environmentálního dopadu

Vlivem globální změny klimatu a s ní souvisejícími častějšími extrémními projevy počasí dochází v poslední době před očima odborníků i veřejnosti ke změnám ve vnímání vlivu architektury veřejných prostranství na člověka. V našich podmínkách je změna nejviditelnější například během dlouhých období sucha nebo nárazových dešťů. Hlavním adaptačním nástrojem a také způsobem, jak tyto faktory zmírnit, je dlouhodobě ověřená ekologická „technologie” – městská zeleň. 

Díky většímu využívání zeleně a potažmo i prvků takzvané modrozelené infrastruktury (tedy prvků, jejichž základem je využití zeleně a vody) budou navíc stavební projekty do budoucna získávat na hodnotě. Udržitelné projekty naplňující tzv. ESG kritéria měřící dopad na životní prostředí budou záměrně upřednostňovat i nové finanční nástroje, které připravuje Evropská unie a které takovým projektům usnadní dosáhnutí na investice z veřejných i soukromých zdrojů. Jedním z nich je i nově zaváděná EU taxonomie, která má za cíl investičně zvýhodňovat stavby využívající klimaticky adaptační řešení. Experti z Frank Bold Advokáti už nyní připravují zájemce o tento typ financování na to, aby se se svými projekty mohli o ESG financování ucházet

První projekt v ČR bez environmentálního dopadu na okolí

Vytipovat opatření, jejichž využití dává pro konkrétní stavební projekt smysl a do budoucna lze pomocí nich naplnit ESG kritéria, pomůže modelace environmentálních parametrů. Tuto metodiku vyvinula skupina evropských univerzit a na dalším rozvoji a kontrolním ověřování pracuje i Vysoké učení technické v Brně. Nabyté zkušenosti a hodnocení využil také český projekt Rezidence Oskarka, který vznikne v Českých Budějovicích. Půjde přitom o jednu z prvních staveb pro bydlení v ČR, kde bude využito modelování environmentálního dopadu na jeho bezprostřední okolí. Komplexní hodnocení projektu a návrh praktických opatřeních zpracovala ve své studii společnost Buildigo.

Navržená opatření zohledňují teplotní mapu (pocitovou i naměřenou), množství zasakované i odpařené srážkové vody, množství spotřebovaného CO2, pasivní úsporu energie a charakteristiku proudění vzduchu v okolí. Návrh a posouzení rezidenčního komplexu vzniklo na základě skutečných dat z lokality. Ta prokazatelně potvrdila, že plánované prvky jako jsou zelené střechy zlepší kvalitu prostředí a využívání stavby i jejího okolí.


Autor vizualizace: Brůha Kampera Architekti

Výstavba bez tepelného ostrova a se zadržením srážek

Se zachováním teplotního komfortu v celé oblasti, kde rezidence vznikne, počítá už koncept návrhu od studia Brůha a Kampera Architekti. Počítá se dokonce se zlepšením mikroklimatu díky návrhu zelené infrastruktury z jižního směru, díky čemuž se při tropickém dni zvýší průměrná teplota lokality maximálně o 0,135°C.

Okolí navržené rezidence má mít dle posouzení šíření tepla ve více než šedesáti procentech venkovního prostředí teplotu 29 – 35°C. Teplota v této výši se koncentruje okolo objektu. Díky jeho stínění a aktivnímu přístupu k redukci šíření tepla i využití zeleně pak dochází k minimálnímu rozšiřování tepla do okolí. Tento parametr prokazuje zamezení vytvoření tepelného ostrova v dané lokalitě a vytváří díky tomu trvale udržitelnější architekturu.

Jedná se o vůbec první budovu, která na území ČR, která překročila hodnotu 50 bodů tepelného komfortu v mezinárodní certifikaci GREENPASS (plných 100 bodů přitom může získat například les s dobře vyvinutým bylinným, keřovým i stromovým patrem), kterou společnost Buildigo pro hodnocení environmentálních dopadů používá. Optimalizované halové konstrukce zatím dosahovaly maximálního skóre 35 bodů a jiná hodnocená bytová výstavba na Slovensku dosáhla nejvíce 40 bodů.

Lepších výsledků by v tomto případě bylo možné dosáhnout pouze za přispění všech majitelů sousedících pozemků, které zásadně ovlivňují přehřívání silničního povrchu páteřní komunikace této lokality - ulice Oskara Nedbala. Pro další markantní zlepšení by byla nezbytná spolupráce s městem, které by muselo modernizovat prostředí obslužné komunikace, například zřídit lokality se zelenými ostrovy v ulicích.

Kromě teploty dbají opatření také na zadržování dešťových srážek. Pouze 27 % z jejich objemu bude nutné řešit z pohledu odtoku do dešťové kanalizace či retenční nádrže. Většinu srážek zvládne zpracovat systém zelené infrastruktury v pasivním režimu a jejich další část zachytí akumulační a retenční nádrže. Do dešťové kanalizace odteče absolutní minimum srážek, což je benefit i pro město, které tak uspoří na množství přečišťované dešťové vody. 

Vyhodnocení vnímané teploty termogramem v 15:00 letního dne
Zdroj: GREENPASS, BUILDIGO

Modrozelené infrastruktura mezinárodní úrovně

Rezidence Oskarka svým hodnocením od společnosti Buildigo výrazně přesahuje úroveň běžných projektů a zařazuje se do elitní společnosti pokročilých návrhů, které snesou srovnání i s náročnou zahraniční konkurencí. Projekt s tímto hodnocením by již prošel náročným výběrovým řízením Vídně podle nové požadované koncepce moderní bytové výstavby, která je v sousedním Rakousko mimořádně přísná. 

Kvalitní rozvoj území každé obce je přitom přímo navázán na plánování kvalitní a především odpovědné výstavby ať už k lidem nebo k životnímu prostředí. To znamená využití takových prvků modrozelené infrastruktury, která zamezí zvyšování teploty vlivem výstavby a dalšímu zhoršování klimatu. K tomu přispěje vzájemná spolupráce samospráv i developerů při navrhování podobných projektů i jejich povolování.

Na stavební právo a územní plánování jsou Frank Bold Advokáti odborníci. Díky své expertíze vyjednají mezi developerem a obcí oboustranně přijatelné řešení, které umožní rozvíjet území obce s ohledem na životní prostředí i obyvatele obce. Dobrým nastavením realizačních smluv o dílo potom pomohou dosažení modelované kvality výstavby i při samotné realizaci.


Chcete zkvalitnit plánovanou výstavbu?

Navrhneme pro Vás vhodná řešení modrozelené infrastruktury. Propojíme Vás také s našimi partnery a experty na měření environmentálních dopadů výstavby.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.