Energetické projekty řeší jihomoravská města i místní akční skupina. Vhodné je zvážit kombinaci různých obnovitelných zdrojů

Ačkoliv v českém prostředí legislativní úprava komunitní energetiky i jejího komunálního řešení sotva začala, můžeme už dnes vidět první projekty, které vznikají v mnoha menších obcích, velkých městech i na úrovni krajů. Právě zástupci samospráv jsou v oblasti komunitní a komunální energetiky průkopníky. Své plány i dosavadní zkušenosti popsali na březnovém setkání platformy Bold Future: Chytré město a investor v Brně.

Jedním z prvních, kdo s projekty komunitní energetiky přichází, jsou sdružení Místní akční skupiny. V rámci jedné z nich tak díky kvalitní spolupráci mezi obcemi vznikl loni v červnu projekt ENERKOM Podbrněnsko. V první fázi jeho zakladatelé prověřili možná rizika a inspirovali se například u již vzniklého ENERKOMu Opavsko. „Směřujeme k tomu, abychom založili a úspěšně provozovali energetické společenství. Současně ale také čekáme na další vývoj legislativy. Už nyní se nicméně zabýváme reálnými energetickými projekty v regionu, ať už jsou to větší fotovoltaiky na skládkách nebo i první větrné elektrárny,” uvedl Ondřej Veselý z ENERKOMu Podbrněnsko.

Konkrétní projekt vlastní solární elektrárny na střechách městských budov vzniká od roku 2021 také v Brně pod vedením společnosti SAKO Brno SOLAR s cílem zvýšit energetickou soběstačnost města. „Aktuálně máme v provozu 3 výrobny, dalších 8 instalujeme, 45 výroben máme ve fázi projektové přípravy, v přípravné fázi čeká dalších 200 objektů. Jsme tedy zhruba ve třetině nebo ve čtvrtině z celkového počtu elektráren, s nimiž počítáme,” vypočetl projektový manažer Aleš Slezák. Při umístění elektrárny na střechu podle něj uplyne od začátku projektu po konečnou instalaci až rok.

Jihomoravský kraj připravil pro obce dotační titul pro rozvoj komunitní energetiky. Důležité je její komplexní řešení

Obnovitelné zdroje energie realizuje na svých budovách také Jihomoravský kraj. Vedle fotovoltaických elektráren řeší i kogenerační jednotky nebo kombinace zdrojů. Podle Lukáše Dubce, náměstka jihomoravského hejtmana, mají obcím, které se o taková řešení energetiky zajímají, pomoct dva nové dotační tituly. Oba cílí na podporu malých měst a obcí. „Jeden je určen na předprojektovou přípravu pro podání žádosti o dotaci na získání energie z OZE a na rozvoj komunitní energetiky. Druhý by se měl zaměřit na místní energetické koncepce. V obou dotačních titulech bude možné zažádat o prostředky také na pořízení vlastních automatických chytrých měřičů,” přiblížil.

Na nutnost promýšlet energetická řešení komplexně a nejednostranně upozornil Martin Krupa, ředitel společnosti ECM Solutions a bývalý starosta Mikolajic. „Všichni dnes staví FVE, ale zapomíná se například na využití kogeneračních jednotek nebo na zvážení životnosti baterií pro akumulaci. My máme u škol tyto mikrokombinace. Například u školy, kde se vaří, totiž nelze využít jen fotovoltaiku, protože výroba a spotřeba energie se časově nepotká. Tam můžeme nasadit kogeneraci,” uvedl.

Nižší cenu energie a levnější využití odpadu nabízí obcím bioplynové stanice

Zajímavé příležitosti samosprávám nabízí zpracování odpadu a jeho využití v bioplynových stanicích. Kromě dodávek energie z obnovitelného zdroje a snížení jejich ceny totiž má pro obce i další ekonomický smysl. „Je také důležité zmínit, že v rámci zákona o odpadech rostou poplatky za skládkování odpadu a s tím i náklady na straně obcí a producentů odpadu. Biologicky rozložitelný odpad přitom tvoří 30 % vyprodukovaného odpadu v ČR,” vysvětlil Tomáš Voltr, CEO společnosti Energy financial group, která se zabývá využitím biologicky rozložitelného odpadu a provozuje bioplynovou stanici v Rapotíně i ve Vyškově. EFG současně spustila projekt Třídím gastro, v rámci něhož spolupracuje s obcemi na svozu a využití gastroodpadu. Od letošního roku totiž zákon o odpadech firmám ukládá povinnost oddělovat gastroodpad od komunálního odpadu.

Současně s rostoucím zájmem o obnovitelnou energetiku se vyvíjí také dosud chybějící legislativa. Aktuálně je účinná novela energetického zákona Lex OZE 1, která například navýšila výkon FVE, pro který je nutná licence na výrobu elektřiny. Návaznou novelu Lex OZE 2, která upravuje především energetická společenství, má nyní k projednání vláda. 

„Není důvod čekat na její účinnost, některé věci lze realizovat už dnes, například založit městskou energetickou společnost, s čímž už nynísamosprávám ve Frank Bold Advokáti pomáháme. Obnovitelné zdroje jsou trendem, na který se zaměřuje i spousta dotačních titulů a je možné založit i energetické společenství, byť ho zákon zatím neupravuje,” shrnul advokát Jan Hejl z kanceláře Frank Bold Advokáti. Zástupci samospráv se současně na akci mohli seznámit s konkrétními službami, které právní experti nabízí, tedy Startovní balíček pro komunitní energetiku a Založení městské energetické společnosti.

Pusťte si audiozáznamy

Stáhněte si prezentace

>>> Aleš Slezák, SAKO Brno SOLAR: Projekt brněnské solární elektrárny

>>> Tomáš Voltr, Energy financial group: Energetické využití komunálního odpadu

>>> Martin Krupa, ECM System Solutions: Energetický management samospráv

>>> Jan Hejl, Frank Bold Advokáti: Právní novinky v energetice 2023

>>> Lukáš Dubec, Jihomoravský kraj: Zkušenosti a plány v krajské energetice

>>> Ondřej Veselý, ENERKOM Podbrněnsko: Zkušenosti se založením energetického společenství

Chystáte se udělat první krok k energetické soběstačnosti a založit energetickou společnost nebo energetické společenství?

Vyřešíme za Vás všechny právní náležitosti spojené se založením subjektu včetně dalšího zasmluvnění, připravíme strategii pro FVE a vyřídíme žádosti o připojení.

Více o naší službě pro samosprávy

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.