Návrh novely Lex OZE 2 je tady. Co znamená pro komunitní energetiku? Najdeme pro vás řešení

Minulý týden schválila česká vláda dlouho očekávanou novelu energetického zákona známou jako Lex OZE 2. Oproti původně jednoduchému návrhu přibyla omezení, která mohou vznik a rozvoj energetických společenství komplikovat. Pozitivní však je, že novela umožní fungování komunitní energetiky a dílčí ustanovení lze stále opravit v Poslanecké sněmovně.

„Podmínky pro založení energetických společenství můžou přinést některé překážky především projektům měst a obcí, které plánovaly od roku 2024 sdílet elektřinu vyrobenou na svých střechách v rámci energetických společenství. Návrh zákona je na energetická společenství v mnoha ohledech příliš přísný, například v souvislosti s podmínkou disponovat nejvíce 10 % hlasovacích práv,” uvedla advokátka Anna Francová, expertka na energetické právo ve Frank Bold Advokáti.

Problematická může být tato podmínka zejména pro obce, které ve svých komunitních projektech budou většinovým investorem. Za navržených podmínek proto samosprávy hledají cesty, jak zajistit účinnou kontrolu nad svou investicí, protože podíl na rozhodování ve společenství to nebude. A dosavadní plány obcí komplikuje také vyřazení příspěvkových organizací ze členství ve společenství pro obnovitelné zdroje.

Právě tyto nedostatky bude nutné v Poslanecké sněmovně opravit, abychom v Česku skutečně nastartovali rozvoj komunitní energetiky, a přispěli tak k vyššímu využívání obnovitelných zdrojů a dali občanům šanci zabezpečit si dodávky elektřiny sami. Kolegové z Unie komunitní energetiky o to budou usilovat.

O sdílení vyrobené elektřiny obce nepřijdou

Možnost sdílení elektřiny mezi obecními budovami a příspěvkovými organizacemi obcí nicméně už dnes umožňuje současná legislativa. Ve Frank Bold jsme pro řadu klientů navrhli funkční provozní modely pro sdílení elektřiny v rámci komunálního energetického ekosystému

Typicky lze tento model využít jako krok v situaci, kdy na některých střechách obec vyrábí elektřinu z FVE a o přetoky do sítě se pak snižuje množství silové elektřiny dodané obchodníkem do obcí určených odběrných míst.

Co pro vás můžeme udělat

  • Srozumitelně Vám představíme možnosti sdílení v rámci komunální energetiky.

  • V souladu se zájmy Vaší obce navrhneme provozně-ekonomický model, který Vám umožní sdílet vyrobenou elektřinu na různých odběrných místech.

  • Využitím vhodného modelu tak zajistíme co nejkratší návratnost investic vložených do obecních fotovoltaik.

  • Připravíme konkrétní postup realizace a pomůžeme Vám ho uskutečnit.

Obraťte se na nás

Komunální a komunitní energetika

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.