Insolvence a konkurs

Insolvenční řízení slouží k řešení majetkové situace fyzických a právnických osob, které již nejsou schopny platit své dluhy. Jeho cílem je minimalizovat negativní dopady platební neschopnosti dlužníka a co nejspravedlivější uspokojení jeho věřitelů v maximální možné výši.

Co pro vás můžeme udělat

Dlužnický insolvenční návrh

Když se váš business již delší dobu potácí ve ztrátě a hrozí, že nebudete mít prostředky na včasné hrazení faktur, měli byste hlídat, zda vaší společnosti nehrozí úpadek. Jednatel nebo jiný statutární orgán společnosti má v takovém případě povinnost podat insolvenční návrh, jinak hrozí, že bude za dluhy společnosti ručit vlastním majetkem.

Pokud máte obavu, že vaše společnost již není v nejlepší kondici, obraťte se na nás.

  • pomůžeme vám nastavit procesy pro pravidelné testování insolvence
  • bude-li to třeba, zpracujeme insolvenční návrh

Službu sepisování návrhů na oddlužení pro fyzické osoby neposkytujeme.

Věřitelský insolvenční návrh

Pomůžeme vám, když vám dlužník nezaplatí a máte indície, že z jeho majetku už toho brzy mnoho nezbude, ať už v důsledku exekucí, nebo proto, že se dlužník majetku účelově zbavuje.

V takovém případě pro vás:

  • Kontaktujeme další věřitele, zda se chtějí k návrhu připojit.
  • Sepíšeme věřitelský insolvenční návrh.
  • Zpracujeme přihlášku pohledávky.

Zastupování v insolvenčním řízení

Ať už v insolvenčním řízení vystupujete jako dlužník, věřitel či jako třetí osoba, budeme se bít za vaše zájmy ve věřitelských orgánech a zastoupíme vás v mimosoudním vyjednávání i incidenčních sporech, například při:

  • vypořádání společného jmění manželů v rámci insolvenčního řízení
  • neoprávněném zapsání majetku do konkursní podstaty
  • nezákonném postupu insolvenčního správce

Naše zkušenosti

Úspěšně jsme zastupovali například podnikatele, jehož nemovitosti byly neoprávněně sepsány do majetkové podstaty jiného dlužníka a měly být použity na úhradu jeho dluhů. Insolvenční správce nakonec nemovitosti z majetkové podstaty ještě před rozhodnutím soudu sám vyškrtl.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Napište nám nebo zavolejte

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.